Truyền Thông và Mạng Máy Tính (Quản trị Mạng máy tính)

1. Giới thiệu chương trình đào tạo

 

Kỹ sư thực hành Truyền thông và mạng máy tính là nghề có nhu cầu nguồn nhân lực rất cao. Học ngành Truyền thông và mạng máy tính tại Trường Cao Đẳng Công Thương Thanh Phố Hồ Chí Minh sẽ được cung cấp kiến thức lý thuyết và thực hành giúp sinh viên có kỹ năng tư vấn, thiết kế, xây dựng, triển khai, bảo trì hệ thống mạng máy tính của các cơ quan, công ty, xí nghiệp; các kỹ năng lắp ráp, cài đặt, sửa chữa, khắc phục sự cố máy tính và mạng máy tính. Sau khi tốt nghiệp người học có thể đảm nhận các vị trí: Thiết kế và xây dựng hệ thống mạng, Quản trị hệ thống mạng, Quản trị & giám sát an ninh mạng, Lập trình mạng, Phát triển ứng dụng truyền thông, Bảo trì máy tính

 

2. Ưu điểm chương trình đào tạo

 

Chương trình đào tạo Truyền thông và Mạng máy tính được xây dựng và thiết kế đáp ứng với nhu cầu nguồn nhân lực của xã hội, luôn được cập nhật thường xuyên, với sự tham gia góp ý của các chuyên gia, các doanh nghiệp chuyên ngành, nên sinh viên nhanh chóng tiếp cận với sự phát triển của khoa học và công nghệ.

Chương trình đào tạo được thiết kế với 2/3 số tiết thực hành giúp người học có thể thực hành ngay kiến thức đã học, chương trình có một số học phần tại doanh nghiệp giúp sinh viên tiếp cận với công việc trong tương lai. Ngoài ra trong chương trình đào tạo còn có các bài tập lớn, đồ án chuyên ngành, thực tập tốt nghiệp, khóa luận tốt nghiệp giúp sinh viên tự nghiên cứu các chuyên đề làm quen với các dự án. Do đó người học có thể tiếp cận ngay với công việc, tham gia các dự án tại các doanh nghiệp chuyên ngành Truyền thông và Mạng máy tính.

 

3. Cơ hội nghề nghiệp

 

Sau khi tốt nghiệp nghề Truyền thông và Mạng máy tính người học có đủ khả năng làm việc tại các vị trí sau:

  • 💥Thiết kế và xây dựng hệ thống mạng: Lập phiếu khảo sát để lấy ý kiến khách hàng, thống kê ý kiến lập báo cáo xác định các yêu cầu của khách hàng về yêu cầu thiết kế và xây dựng hệ thống mạng máy tính. Triển khai vận hành và triển khai bảo mật hệ thống mạng theo bảng thiết kế đã có
  • 💥Quản trị hệ thống mạng: Quản trị hệ thống dịch vụ trong hệ thống đảm bảo việc sử dụng các dịch vụ trong hệ thống được tối ưu hóa
  • 💥Quản trị, giám sát an ninh mạng: Theo dõi những cảnh báo bất thường của hệ thống mạng, xử lý các sự cố của hệ thống mạng
  • 💥Lập trình mạng: Đáp ứng chuyển đổi dữ liệu tối ưu hóa hệ thống. Đảm bảo xử lý các sự cố mới không an toàn cho hệ thống
  • 💥Phát triển ứng dụng truyền thông: đảm bảo người dùng sử dụng tốt nhất các ứng dụng, cập nhật các sản phẩm mới trên hệ thống
  • 💥Bảo trì máy tính: duy trì các máy tính sử dụng trong hệ thống mạng hoạt động thông suốt

Liên kết doanh nghiệp

Các công ty tiêu biểu sinh viên đã đi thực tập và đang làm việc

toogle