Hướng dẫn nộp lệ phí đăng ký xét tuyển 2024

12/12/2023

Bước 1:Thí sinh đăng nhập tại https://xettuyen.hitc.edu.vn/dang-nhap-xem-ho-so-thi-sinh.html

Khi đăng nhập thành công sẽ có giao diện như sau:

Media/1_HITCTS/FolderFunc/202402/Images/lephixt-20240222111122-e.png

Bước 2: Thí sinh nhấn vào nút “Thanh toán lệ phí xét tuyển” và sẽ có màn hình sau:

Bước 3: Chọn vào “Lệ phí đăng ký xét tuyển” và nhấn “THANH TOÁN” sẽ có màn hình sau:

Bước 4:  Thí sinh nhấn “Xác Nhận”

Bước 5

a) Chọn quét mã QR. Sau đó đăng nhập app ngân hàng thanh toán bằng mã QR. Quét mã QR và thanh toán. Chờ hệ thống xử lý và báo thành công là hoàn thành.

b) Nếu thanh toán bàng thẻ nội địa thì thí sinh chọn thẻ nội địa -ATM và nhập thông tin thẻ và nhấn xử lý. Chờ hệ thống xử lý và báo thành công là hoàn thành.

c) Nếu chọn thanh toán bằng thẻ thanh toán quốc tế thì chọn -Thẻ quốc tế -Visa… nhập thông tin thẻ và nhấn xử lý. Chờ hệ thống xử lý và báo thành công là hoàn thành.

Lưu ý: Thí sinh không tự thay đổi số tiền, và nội dung thanh toán. Nếu số tiền dư hoặc thiếu đều bị từ chối.

 
toogle