Tiếng Hàn Quốc

1.Giới thiệu chương trình đào tạo

Là chương trình đào tạo giúp người học có những kiến thức và kỹ năng về ngôn ngữ, về văn hóa, thái độ và trách nhiệm; giúp phát triển các kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng giao tiếp, kỹ năng lập luận và giải quyết vấn đề, kỹ năng thuyết trình để có thể thích ứng nhanh với môi trường làm việc đã ngôn ngữ, đa văn hóa, đáp ứng nhu cầu của xã hội và nền kinh tế Việt Nam đang trên đà phát triển, hội nhập khu vực và quốc tế. Có kiến thức về ngôn ngữ và sử dụng thành thạo tiếng Hàn trong cuộc sống và môi trường làm việc liên quan đến các lĩnh vực thương mại, và biên - phiên dịch; đạt chuẩn trình độ tiếng Hàn ở trình độ B1(Topik 3) trở lên theo khung năng lực Châu Âu (CEFR) hoặc tương đương. Người học có thể phát triển các kỹ năng ứng dụng tin học cơ bản phục vụ trong công việc, học tập và nghiên cứu; có khả năng sử dụng ngoại ngữ 2 (Tiếng Anh, Nhật, tiếng Trung, tiếng Pháp) ở trình độ cơ bản.

-          Số lượng môn học: 37  môn (kể cả môn học tự chọn)

-          Khối lượng kiến thức toàn khóa học: 90 tín chỉ (không tính môn học Giáo dục thể chất, Giáo dục quốc phòng).

-          Khối lượng các môn học chung/ đại cương: 12 tín chỉ

-          Khối lượng các môn học, mô đun chuyên môn: 78 tín chỉ

-          Khối lượng lý thuyết: 740 giờ, Thực hành, thực tập, thí nghiệm: 1255 giờ, kiểm tra: 90 giờ (Tổng: 2085 giờ)

2.Ưu điểm chương trình đào tạo

Chương trình ngành tiếng Hàn đào tạo chuyên sâu 4 kỹ năng: Nghe, nói, đọc viết, theo định hướng biên phiên dịch, sư phạm, kinh tế thương mại.

Chương trình đào tạo ngành Tiếng Hàn Quốc trình độ cao đẳng nhằm đào tạo ra những chuyên viên có đủ kiến thức, kỹ năng, phẩm chất chính trị, đạo đức, tác phong nghề nghiệp, thành thạo tiếng Hàn có thể làm việc hiệu quả trong các lĩnh vực chuyên môn có sử dụng Tiếng Hàn Quốc, đáp ứng được nhu cầu của xã hội và của nền kinh tế trong quá trình hội nhập quốc tế. Ngoài khả năng tiếng Hàn sinh viên cũng được cung cấp những kiến thức liên quan đến văn hóa đất nước con người Hàn Quốc một cách khái quát nhất để sinh viên tự tin trong các công việc văn phòng, các doanh nghiệp thương mại, dịch vụ trong và ngoài nước có sử dụng tiếng Hàn.

Với chương trình theo học chế tín chỉ, người học có thể tốt nghiệp ra trường sau 2 năm hoặc 2,5 năm.

3. Cơ hội nghề nghiệp:

Sinh viên tốt nghiệp cao đẳng ngành Tiếng Hàn Quốc có thể làm việc trong nhiều lĩnh vực chuyên môn có sử dụng tiếng Hàn. Cơ hội việc làm đa dạng ở các cơ quan hoạt động trong lĩnh vực kinh tế, thương mại, du lịch hoặc trong các công xưởng, nhà hàng, khách sạn… ở Việt Nam và Hàn Quốc như:

- Nhân viên văn phòng, thư ký, nhân viên tiếp thị, nhân viên kinh doanh, giao dịch viên; nhân viên hỗ trợ chăm sóc khách hàng, tư vấn viên, nhân viên hành chính, nhân sự; nhân viên biên phiên dịch Tiếng Hàn trong các lĩnh vực nhà hàng, khách sạn, công ty, công xưởng, văn phòng đại diện, cơ quan nhà nước,... có quan hệ giao tiếp với đối tác Hàn Quốc; tu nghiệp sinh tại các công ty ở Hàn Quốc.

Liên kết doanh nghiệp

toogle