Thiết Kế Thời Trang

 

1. Giới thiệu chương trình đào tạo

 

Chương trình đào tạo Cao đẳng ngành Thiết kế thời trang đào tạo cho người học kiến thức và kỹ năng chuyên môn để tạo mẫu, thiết kế được các sản phẩm quần áo, giày dép thời trang; có khả năng vận dụng các phương pháp tổ chức quản lý sản xuất - các phương pháp kỹ thuật thủ công và trên các phần mềm máy tính để thiết kế mẫu, xây dựng tiêu chuẩn và quy trình phục vụ sản xuất các sản phẩm thời trang mới.

 

2. Ưu điểm chương trình đào tạo

 

  • Chương trình đào tạo ngành Thiết kế thời trang trang bị cho người học đầy đủ các kiến thức chuyên ngành về tạo mẫu, thiết kế và công nghệ lĩnh vực quần áo – giày dép – hàng da, có thể đáp ứng nhiều vị trí việc làm trong công ty.
  • Đội ngũ giảng viên giàu kinh nghiệm, đã và đang làm việc tại các doanh nghiệp sản xuất.
  • Đặc biệt người học ngành Thiết kế thời trang được học tập, nghiên cứu, thể hiện phong cách thẩm mỹ để cho ra đời những tác phẩm thời trang làm đẹp cho con người và cuộc sống.

 

3. Cơ hội nghề nghiệp

 

 Sau khi tốt nghiệp, người học có năng lực đáp ứng các yêu cầu và vị trí công việc như:

- Thiết kế thời trang

- Thiết kế mẫu rập

- May mẫu thời trang

- Bán hàng thời trang

- Kiểm tra chất lượng sản phẩm thời trang

- Quản lý thiết kế, cắt may thời trang

- Trợ lý hoạt động thiết kế thời trang

Sau một thời gian có thể đảm nhận một số vị trí sau:

💥Chuyên viên tư vấn về thiết kế mẫu

💥Chuyên viên tư vấn về kỹ thuật và chất lượng.

💥Cán bộ quản lý sản xuất: tổ trưởng, quản đốc.

💥Cán bộ quản lý kỹ thuật: trưởng phòng mẫu, trưởng phòng chất lượng, trưởng phòng đào tạo.

💥Giảng viên các trường nghề.

💥Chủ cơ sở sản xuất, kinh doanh các sản phẩm may mặc – giày dép thời trang.

Media/1_HITCTS/FolderFunc/202312/Images/thiet-ke-thoi-trang-20231218035156-e.jpg

 

toogle