Quản Trị Kinh Doanh

I. Giới thiệu chương trình đào tạo:

 

1. Mục tiêu đào tạo.

 

1.1. Mục tiêu chung.

 

   Chương trình cao đẳng quản trị kinh doanh đào tạo ra những cử nhân quản trị kinh doanh có kiến thức chuyên sâu và kỹ năng chuyên môn trong lĩnh vực kinh doanh, có khả năng thích ứng cao với các vị trí công việc khác nhau liên quan đến quản lý và kinh doanh. Cử nhân tốt nghiệp ngành quản trị kinh doanh có khả năng phân tích được nhu cầu của khách hàng, thị trường và đối thủ cạnh tranh, các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp; đồng thời có khả năng phân tích được báo cáo tài chính, báo cáo thuế và kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Có khả năng thực hiện được các chức năng, nhiệm vụ của nhà quản trị liên quan đến hoạt động marketing, bán hàng, hoạch định chiến lược kinh doanh. Cử nhân tốt nghiệp ngành quản trị kinh doanh được trang bị kiến thức về quản trị học, kinh tế học, các nguyên lý cơ bản và kỹ năng chuyên môn để có thể phân tích, xử lý tình huống trong kinh doanh, đưa ra các giải pháp nhằm giúp nhà quản trị ra quyết định kinh doanh hiệu quả.

Cử nhân theo học ngành quản trị kinh doanh sẽ đáp ứng được các yêu cầu về tiếng Anh, cũng như các yêu cầu về tiếng Anh chuyên ngành quản trị kinh doanh hoặc Tiếng Nhật trình độ N5; có trình độ công nghệ thông tin cơ bản, ứng dụng trong kinh doanh. Ngoài ra, chương trình đào tạo quản trị kinh doanh định hướng cho sinh viên hình thành được tư duy logic, kỹ năng giao tiếp, kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng chăm sóc khách hàng, xử lý được các tình huống đa dạng trong kinh doanh; tôn trọng kỷ luật, có tác phong công nghiệp, có tính trung thực, cầu tiến, năng động, uyển chuyển, thích ứng với biến động của kinh tế thị trường.

 

1.2. Mục tiêu cụ thể.

 

1.2.1. Kiến thức.

 

 • 💥Trình bày và phân tích được công việc Quản trị bán hàng và chăm sóc khách hàng trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, Quản trị marketing như phân tích sản phẩm, giá cả, phân phối, chiêu thị trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.
 • 💥Trình bày và phân tích được công việc Quản trị thương hiệu doanh nghiệp, Quản trị ngoại thương như kế hoạch xuất nhập khẩu, hợp đồng ngoại thương, pháp luật về thương mại.
 • 💥Trình bày và phân tích được công việc Quản trị tài chính như kế hoạch vốn và chi phí sản xuất, phân tích, kiểm tra báo cáo tài chính trong doanh nghiệp. 
 • 💥Trình bày và phân tích được công việc kiểm tra báo cáo thuế, hoạt động doanh nghiệp như phân tích hòa vốn, phân tích chỉ tiêu.
 • 💥Trình bày và phân tích được công việc Phát triển chiến lược kinh doanh,  Quản trị rủi ro mà doanh nghiệp gặp phải.
 • 💥Trình bày và phân tích được công việc Tổ chức nhân sự, Hành chính văn phòng trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.
 • 💥Trình bày và phân tích được công việc Hoạt động sản xuất, Quản trị chất lượng trong sản xuất, thương mại, dịch vụ.
 • 💥Có kiến thức về tâm lý học, quản trị học, kinh tế học và thống kê làm nền tảng tiếp thu kiến thức chuyên môn để có thể phân tích, xử lý tình huống trong kinh doanh, đưa ra các giải pháp nhằm giúp nhà quản trị ra quyết định kinh doanh hiệu quả.
 • 💥Có kiến thức về ngoại ngữ chuyên ngành để nghiên cứu tài liệu, giao tiếp chuyên môn. Anh ngữ đạt trình độ A2 trở lên (hoặc các chứng nhận khác tương đương) hoặc N5 đối với Nhật ngữ.
 • 💥Tin học đạt kỹ năng ứng dụng căn bản trở lên hoặc có chứng chỉ MOS 1 trong 2 kỹ năng (Word, Excel).
 • 💥Hiểu biết để duy trì và rèn luyện sức khỏe; hiểu biết về chính trị, tuân thủ pháp luật; hiểu biết an ninh quốc phòng; vận dụng kiến thức khoa học cơ bản vào lĩnh vực chuyên ngành.

 

1.2.2. Kỹ năng.

 

 • 💥Đọc được các văn bản chuyên ngành và giao tiếp được tiếng Anh/Nhật ở mức cơ bản.
 • 💥Sử dụng thành thạo các phần mềm văn phòng để phục vụ công việc; Sử dụng thành thạo công cụ mạng Internet, email trong tìm kiếm, trao đổi thông tin.
 • 💥Vận dụng được kiến thức, phương pháp tập luyện về thể dục, thể thao cần thiết để rèn luyện sức khỏe. Vận dụng được kiến thức về quốc phòng - An ninh, sẵn sàng thực hiện nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc.
 • 💥Thực hiện được công việc Quản trị bán hàng và chăm sóc khách hàng trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, Quản trị marketing như phân tích sản phẩm, giá cả, phân phối, chiêu thị trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.
 • 💥Thiết lập được công việc Quản trị thương hiệu doanh nghiệp, Quản trị ngoại thương như kế hoạch xuất nhập khẩu, hợp đồng ngoại thương, pháp luật về thương mại.
 • 💥Áp dụng được công việc Quản trị tài chính như kế hoạch vốn và chi phí sản xuất, phân tích, kiểm tra báo cáo tài chính trong doanh nghiệp. 
 • 💥Lập được công việc kiểm tra báo cáo thuế trong doanh nghiệp, hoạt động doanh nghiệp như phân tích hòa vốn, phân tích chỉ tiêu.
 • 💥Lập được công việc Phát triển chiến lược kinh doanh cho doanh nghiệp, Quản trị rủi ro mà doanh nghiệp gặp phải.
 • 💥Áp dụng được công việc Tổ chức nhân sự, Hành chính văn phòng trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.
 • 💥Vận dụng được công việc Hoạt động sản xuất, Quản trị chất lượng trong sản xuất, thương mại, dịch vụ.
 • 💥Vận dụng được ngoại ngữ chuyên ngành để nghiên cứu tài liệu, giao tiếp chuyên môn.

 

1.2.3. Mức độ tự chủ và chịu trách nhiệm.

 

 • 💥Có tinh thần chịu khó, trung thực, cẩn thận và quyết đoán trong công việc. Có ý thức trách nhiệm công dân, thái độ chấp hành pháp luật nhà nước.
 • 💥Có thái độ lịch sự, có ý thức sẵn sàng phục vụ khách hàng nhiệt tình và nhanh chóng; tôn trọng khách hàng, cẩn trọng, chu đáo, có trách nhiệm với công việc được giao và tuân thủ đạo đức nghề nghiệp.
 • 💥Có ý thức rèn luyện sức khỏe, bảo vệ sức khỏe cộng đồng và vận dụng kỹ năng thể dục thể thao trong đời sống.
 • 💥Có ý thức kỷ luật, có tinh thần hợp tác trong làm việc nhóm, xử lý tốt các tình huống với các bộ phận. Chịu trách nhiệm các công việc do mình đảm nhận với cấp trên.
 • 💥Có khả năng tự nghiên cứu, tư duy sáng tạo, làm việc độc lập. Có ý chí cầu tiến, tự hoàn thiện bản thân, suy nghĩ độc lập có tinh thần hợp tác trong công việc và  luôn cập nhật các chính sách, chế độ mới của Nhà nước có liên quan đến nghề.
 • 💥Giữ gìn đạo đức nghề nghiệp và làm việc vì cộng đồng, vì sự phát triển của đất nước. Nhận thức đúng đắn về vai trò, nhiệm vụ của mình trong quốc phòng, an ninh tổ quốc, sẵn sàng thực hiện nghĩa vụ bảo vệ tổ quốc.
 • 💥Có ý thức nghề nghiệp, khả năng tiếp tục học tập và nghiên cứu chuyên môn ở trình độ Đại học hoặc cao hơn.

 

1.2.4. Khả năng học tập nâng cao trình độ.

 •  

💥Có khả năng tự học, tự cập nhật kiến thức chuyên môn để nâng cao tay nghề hoặc tự học các kiến thức, kỹ năng chuyên môn quản trị liên quan khác để thực hiện các nhiệm vụ được giao.

💥Có khả năng tự bồi dưỡng để chuyển sang làm được các công việc gần như quản trị kinh tế.

💥Có khả năng học liên thông lên đại học và cao học.

 

2. Khối lượng kiến thức và thời gian khóa học.

 •  

💥Số lượng môn học: 40 môn

💥Khối lượng kiến thức, kỹ năng toàn khóa học: 90 Tín chỉ (Không tính môn học Giáo dục quốc phòng và an ninh, Giáo dục thể chất)

💥Khối lượng các môn học chung, đại cương: 19 Tín chỉ

💥Khối lượng các môn học, mô dun chuyên môn: 71 Tín chỉ

💥Khối lượng lý thuyết: 689 giờ; thực tập, thực hành, thí nghiệm, kiểm tra: 1305 giờ; Thi, kiểm tra: 90 giờ

💥Thời gian đào tạo: 3 năm. Chương trình học cho phép sinh viên có cơ hội học vượt để có thể rút ngắn thời gian đào tạo còn từ 2 – 2,5 năm.

💥Đặc biệt, sinh viên được phép học song ngành, tức có thể học bổ sung một số môn học để được cấp thêm chứng chỉ chính quy tương đương của một trong các ngành học sau: Quản trị khách sạn, Quản trị Nhà hàng và Dịch vụ ăn uống, Quản trị kinh doanh xuất nhập khẩu.

 

II. Ưu điểm chương trình đào tạo:

 

Chương trình đào tạo thường xuyên được cập nhật và gắn liền với thực tế tại các doanh nghiệp trong và ngoài nước nên sinh viên khi tốt nghiệp từ Khoa Quản trị kinh doanh - Chuyên ngành Quản trị kinh doanh của Trường luôn được đánh giá cao và được ưu tiên tuyển dụng. Hiện nay, có nhiều sinh viên ngành Quản trị kinh doanh đã và đang giữ nhiều chức vụ quan trọng trong các doanh nghiệp, như Tổng công ty Dệt Phong Phú, Công ty TNHH MTV Cadivi, Tổng công ty CP Phong Phú, Công ty CP Dịch vụ Xây dựng Đất Xanh, Công ty TNHH Aeon Việt Nam …. Trên 80% sinh viên sau khi tốt nghiệp có việc làm phù hợp với chuyên môn được đào tạo và hiện đang làm việc tại Tp. Hồ Chí Minh và các Khu công nghiệp lân cận.

Chương trình đào tạo chuyên ngành Quản trị kinh doanh có tính liên thông, tạo điều kiện cho rất nhiều sinh viên sau khi tốt nghiệp có thể học liên thông lên Đại học hoặc Thạc sĩ ở các trường đại học lớn như: Đại học Kinh tế TP.HCM, Đại học Kinh tế – Luật TP.HCM, Đại học Ngân hàng TP.HCM …

Chương trình đào tạo được nghiên cứu, tham khảo từ các môn học, chương trình đào tạo của các Trường tiên tiến trong và ngoài nước. Từ đó, chương trình đào tạo ngành Quản trị kinh doanh được thiết kế, được thẩm định một cách nghiêm ngặt thông qua các buổi hội thảo Dacum với sự tham gia của các chuyên gia giáo dục có uy tín, đại diện các doanh nghiệp lớn trên thị trường; nhằm đảm bảo chuẩn đầu ra sau khi tốt nghiệp sát với nhu cầu sử dụng nguồn nhân lực của doanh nghiệp. Sinh viên ngành Quản trị kinh doanh có thể đáp ứng các khả năng sau:

 • 💥Vận dụng được các chức năng của nhà quản trị vào hoạt động kinh doanh.
 • 💥Lập được kế hoạch kinh doanh, kế hoạch marketing, kế hoạch bán hàng và chăm sóc khách hàng.
 • 💥Thực hiện và điều hành được các hoạt động marketing, hoạt động bán hàng và tham gia xây dựng chiến lược kinh doanh.
 • 💥Thực hiện công việc kiểm soát hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.
 • 💥Có trình độ tin học tương đương trình độ B, trình độ Tiếng Anh tương đương TOEIC 400.
 • 💥Có tính kỷ luật, có thái độ và tác phong công nghiệp.
 • 💥Có khả năng làm việc nhóm và kĩ năng giao tiếp, có khả năng lập luận, giải quyết vấn đề để thích ứng nhanh và hiệu quả với các công việc khác nhau trong lĩnh vực quản trị.

 

III. Cơ hội nghề nghiệp:

3.1. Khi mới tốt nghiệp:

 • - Nhân viên xúc tiến thương mại, giới thiệu sản phẩm, chào giá, phân phối, quảng cáo, khuyến mãi.
 • - Nhân viên bán hàng, kiểm tra giao nhận hàng hóa, chăm sóc khách hàng.
 • - Chuyên viên nhân sự, hành chính văn phòng.
 • - Chuyên viên tài chính, xuất nhập khẩu.
 • - Chuyên viên thủ kho nguyên liệu, vật liệu, kho thành phẩm.
 • - Tổ trưởng kinh doanh, trưởng nhóm bán hàng.
 • - Tổ trưởng, trưởng ca trong các phân xưởng sản xuất.

3.2. Sự nghiệp lâu dài

 • - Trường phòng Marketing, kinh doanh, bán hàng.
 • - Trưởng bộ phận quản trị thương hiệu, quản trị chiến lược kinh doanh.
 • - Trưởng phòng tổ chức nhân sự, trưởng phòng hành chính quản trị.
 • - Trưởng văn phòng đại diện, trưởng chi nhánh kinh doanh.
 • - Quản đốc, phó quản đốc phân xưởng.

📌Xem thêm

Liên kết doanh nghiệp

Các công ty tiêu biểu sinh viên đã thực tập tốt nghiệp và đang làm việc

toogle