Kế Toán

1. Giới thiệu chương trình đào tạo

 

Chương trình đào tạo ngành kế toán trong 03 năm của khoa Kế toán – Tài chính ngân hàng, trường Cao đẳng Công Thương Thành Phố Hồ Chí Minh được thiết kế theo nhu cầu của các doanh nghiệp gồm 90 tín chỉ với 37 học phần, tập trung chủ yếu vào thực hành để sinh viên sau khi tốt nghiệp có thể làm việc được ngay mà không mất quá nhiều thời gian đào tạo lại tại doanh nghiệp. Chương trình đào tạo ngoài các kiến thức, kỹ năng chuyên môn còn định hướng cho sinh viên phát triển các kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng giao tiếp và kỹ năng lập luận, giải quyết vấn đề nhằm thích ứng nhanh và hiệu quả với các công việc có tính chất khác nhau trong môi trường thực tế. Chương trình đào tạo sẽ tạo dựng những nền tảng cho sự thành công và phát triển nghề nghiệp trong tương lai của người học, hướng đến khả năng tự nghiên cứu để người học sau khi tốt nghiệp có thể hành nghề một cách độc lập.

 

2. Ưu điểm chương trình đào tạo

 

Chương trình đào tạo gắn liền hệ thống thực hành, thực tập đảm bảo cung cấp cho sinh viên trải nghiệm đầy đủ về kiến thức lý thuyết đến kỹ năng thực hành.

Người học sử dụng thành thạo phần mềm hỗ trợ khai báo thuế (HTKK) của Tổng Cục thuế và phần mềm kế toán MISA, Excel trong công tác kế toán. Kê khai và lập được báo cáo thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế tiêu thụ đặc biệt. Tính toán được doanh thu, chi phí, lợi nhuận và lập được kế hoạch sản xuất kinh doanh và lập, đọc và phân tích được các báo cáo thuế, báo cáo tài chính, báo cáo kế toán quản trị.

Chương trình đào tạo đảm bảo đạt chuẩn về tin học và ngoại ngữ như: Anh ngữ đạt trình độ A2 trở lên (hoặc các chứng nhận khác tương đương) hoặc N5 đối với Nhật ngữ. Tin học đạt kỹ năng ứng dụng căn bản trở lên hoặc có chứng chỉ MOS 1 trong 2 kỹ năng (Word, Excel).

Mô hình phòng thực tế ảo tại khoa Kế toán – TCNH được đầu tư trang thiết bị hiện đại giúp sinh viên tự tin và tiếp cận với mô hình thực tế tại doanh nghiệp. Sinh viên được học tập và tiếp cận với các loại thiết bị thực tế tại doanh nghiệp, giúp rèn luyện kỹ năng sử dụng các thiết bị, công cụ trong công việc hàng ngày tại các doanh nghiệp, không còn xa lạ khi bước vào công tác thực sự tại doanh nghiệp sau này.

 

Media/1_HITCTS/FolderFunc/202312/Images/kt-thi-20231218040845-e.jpg

 

Đặc biệt, việc thực tế tại doanh nghiệp sẽ giúp sinh viên tham quan và học tập thực tế, tham gia các hoạt động ngoại khóa (phát triển kỹ năng nghề nghiệp, thực hành nghề kế toán…) để hiểu rõ nghề nghiệp và tích lũy kiến thức, kỹ năng. Sinh viên được tham gia những dự án, hoạt động nghiên cứu khoa học cùng các giảng viên, các hoạt động văn thể mỹ và các câu lạc bộ để phát triển toàn diện. Qua các học phần thực tế tại doanh nghiệp, sinh viên sẽ được tiếp cận môi trường thực tế hoàn toàn tại một doanh nghiệp, ý  nghĩa, vị trí của công việc kế toán tại doanh nghiệp, củng cố niềm tin, thái độ đúng đắn với ngành nghề trong tương lai của mình.

Một số hình ảnh về các hoạt động ngoại khóa của sinh viên ngành Kế toán:

 

Media/1_HITCTS/FolderFunc/202312/Images/thamquandn-20231218040856-e.jpg
Media/1_HITCTS/FolderFunc/202312/Images/thamquan-20231218040856-e.jpg

Sinh viên tham quan thực tế tại doanh nghiệp

Media/1_HITCTS/FolderFunc/202312/Images/banlinhkt-20231218040845-e.jpg

Các cuộc thi được tổ chức để sinh viên cọ sát với thực tế

Media/1_HITCTS/FolderFunc/202312/Images/thi-20231218040845-e.jpg

Sinh viên tại khoa tham gia và đạt giải cao tại các cuộc thi

 

3. Cơ hội nghề nghiệp

 

Với các kiến thức về chuyên môn, cùng các kỹ năng được đào tạo ngành kế toán tại khoa Kế toán – TCNH trường Cao đẳng Công Thương TP.Hồ Chí Minh, sinh viên có thể đảm nhiệm nhiều vị trí công việc khác nhau ngay sau khi tốt nghiệp như:

 • Nhân viên phòng ngân quỹ, thủ quỹ, thâu ngân, nhân viên bán hàng, thư ký tài chính.
 • Nhân viên kế toán nội bộ tại các vị trí như kế toán bán hàng, kế toán công nợ, kế toán kho, kế toán thanh toán, kế toán tiền lương, kế toán tài sản,…
 • Nhân viên kế toán thuế và kế toán tổng hợp tại các doanh nghiệp nhỏ
 • Nhân viên kế toán tại các đơn vị hành chính sự nghiệp, tổ chức tín dụng, ngân hàng, kho bạc
 • Nhân viên tư vấn tài chính, giao dịch viên, phân tích thống kê
 • Nhân viên kiểm toán nội bộ, thanh toán quốc tế, môi giới và kinh doanh chứng khoán

Sinh viên sau tốt nghiệp còn có khả năng tự nghiên cứu và nâng cao trình độ ở các cấp học cao hơn và tìm kiếm cơ hội cho các vị trí việc làm như:

 • Kế toán tổng hợp
 • Kế toán trưởng
 • Trưởng, phó phòng tài chính kế toán
 • Giám đốc tài chính
 • Các công việc quản lý tài chính, kế toán khác

 

Liên kết doanh nghiệp

toogle