Công Nghệ Thông Tin

1. Giới thiệu chương trình đào tạo

Công nghệ thông tin là ngành mũi nhọn mang đến sự phát triển cho khoa học kỹ thuật, đang có nhu cầu nguồn nhân lực rất cao; Chương trình đào tạo Công nghệ thông tin tại Trường Cao Đẳng Công Thương Thanh Phố Hồ Chí Minh cung cấp kiến thức lý thuyết và thực hành về lĩnh vực công nghệ thông tin giúp người học có khả năng nghiên cứu và phát triển các ứng dụng phần mềm, phân phối. chuyển đổi, lưu trữ, bảo vệ, xử lý, truyền và thu thập dữ liệu thông tin dưới nhiều hình thức khác nhau.

Sau khi tốt nghiệp sinh viên có đủ trình độ để đảm nhận các vị trí việc làm như: phát triển ứng dụng Web, phát triển ứng dụng trên thiết bị di động, lập trình ứng dụng, kiểm thử phần mềm, dịch vụ khách hàng và khai thác dịch vụ công nghệ thông tin, cũng như nghiên cứu và phát triển các ứng dụng phần mềm.

2. Ưu điểm chương trình đào tạo

Chương trình đào tạo Công nghệ thông tin được xây dựng và thiết kế đáp ứng với nhu cầu nguồn nhân lực của xã hội, luôn được cập nhật thường xuyên, với sự tham gia góp ý của các chuyên gia, các doanh nghiệp chuyên ngành nên tiếp cận với sự phát triển của khoa học và công nghệ.

Chương trình đào tạo được thiết kế với 2/3 số tiết thực hành giúp người học có thể thực hành ngay kiến thức đã học, chương trình có một số học phần tại doanh nghiệp giúp sinh viên tiếp cận với công việc trong tương lai. Ngoài ra trong chương trình đào tạo còn có các bài tập lớn, đồ án chuyên ngành, thực tập tốt nghiệp, khóa luận tốt nghiệp giúp sinh viên tự nghiên cứu các chuyên đề làm quen với các dự án. Do đó người học sau khi tốt nghiệp tiếp cận ngay với công việc, tham gia các dự án tại các doanh nghiệp chuyên ngành CNTT.

3. Cơ hội nghề nghiệp

Sau khi tốt nghiệp nghề Công nghệ thông tin người học có đủ khả năng tham gia các vị trí việc làm sau:

  • 💥Chuyên viên phát triển ứng dụng Web;
  • 💥Chuyên viên phát triển ứng dụng trên thiết bị di động.
  • 💥Chuyên viên phát triển ứng dụng phần mềm.
  • 💥Chuyên viên kiểm thử phần mềm.
  • 💥Chuyên viên chăm sóc khách hàng (BA).
  • 💥Ngoài ra, nghề công nghệ thông tin còn có khả năng ứng tuyển ở các vị trí tiềm năng sau: Kiểm thử phần mềm (Tester), Business Analyst (BA), Thiết kế ứng dụng đồ họa, …
  • 💥Học liên thông lên Đại học cùng chuyên ngành đào tạo

Xem thêm

Liên kết doanh nghiệp

toogle