Công Nghệ Da Giày

1. Giới thiệu chương trình đào tạo

Chương trình cao đẳng ngành Công nghệ Da giày đào tạo cử nhân ngành có kiến thức và kỹ năng tạo ra các sản phẩm giày dép, có khả năng sử dụng các thiết bị chuyên ngành, biết vận dụng các phương pháp tổ chức quản lý sản xuất - các phương pháp kỹ thuật thủ công và trên các phần mềm máy tính để thiết kế mẫu, xây dựng tiêu chuẩn và quy trình phục vụ sản xuất các sản phẩm giày dép.

2. Ưu điểm chương trình đào tạo

Chương trình đào tạo ngành Công nghệ Da giày trang bị cho người học đầy đủ các kiến thức chuyên ngành về thiết kế và công nghệ lĩnh vực giày dép – hàng da, có thể đáp ứng nhiều vị trí việc làm trong công ty.

Đội ngũ giảng viên giàu kinh nghiệm, đã và đang làm việc tại các doanh nghiệp sản xuất.

Đặc biệt sinh viên học ngành Công Nghệ Da Giày khi đi thực tập cuối khóa có lương và được các công ty nhận làm trước khi tốt nghiệp.

3. Cơ hội nghề nghiệp

Sau khi tốt nghiệp người học có năng lực đáp ứng các yêu cầu tại các vị trí việc làm của ngành, nghề bao gồm:

- Nhân viên tại các doanh nghiệp sản xuất giày dép: nhân viên thiết kế, nhân viên chuẩn bị công nghệ, nhân viên định mức – giá thành, nhân viên đảm bảo chất lượng, nhân viên quản lý vật tư, nhân viên phòng thí nghiệm nguyên phụ liệu giày, nhân viên hỗ trợ trong việc nghiên cứu và phát triển sản phẩm mới.

- Nhân viên tại các văn phòng đại diện: nhân viên đảm bảo chất lượng, nhân viên giám sát đơn hàng, nhân viên triển khai kỹ thuật.

- Nhân viên tại các trung tâm phân phối: nhân viên kinh doanh, nhân viên kỹ thuật, nhân viên đảm bảo chất lượng.

Sau một thời gian có thể đảm nhận một số vị trí sau:

  • - Chuyên viên tư vấn về kỹ thuật và chất lượng.
  • - Cán bộ quản lý sản xuất: tổ trưởng, quản đốc.
  • - Cán bộ quản lý kỹ thuật: trưởng phòng mẫu, trưởng phòng chất lượng, trưởng phòng đào tạo.
  • - Giảng viên các trường nghề.
  • - Chủ cơ sở sản xuất, kinh doanh các sản phẩm giày dép.

Xem thêm

Liên kết doanh nghiệp

Các công ty tiêu biểu sinh viên đã thực tập tốt nghiệp và đang làm việc

toogle