Công Nghệ Chế Tạo Máy (Cơ Khí Chế Tạo Máy, giảm 70% học phí)

1. Giới thiệu chương trình đào tạo

Media/1_HITCTS/FolderFunc/202312/Images/cong-nghe-che-tao-may-2-20231219084934-e.png

Ngành, nghề Công nghệ chế tạo máy trình độ cao đẳng là ngành, nghề thuộc lĩnh vực khoa học kỹ thuật có nhiệm vụ nghiên cứu, thiết kế, chế tạo và gia công sản phẩm cơ khí, lập quy trình gia công và tổ chức sản xuất đạt các chỉ tiêu kinh tế, kỹ thuật trong lĩnh vực cơ khí và đáp ứng yêu cầu bậc kỹ năng trong Khung trình độ quốc gia Việt Nam. Chương trình được thiết kế để tạo ra các kỹ sư thực hành trong lĩnh vực gia công cắt gọt kim loại, thiết kế, lập trình, gia công chi tiết cơ khí máy, máy. Có khả năng tiếp nhận, cập nhật và ứng dụng công nghệ mới; Lập quy trình công nghệ gia công các chi tiết cơ khí; có kỹ năng vận hành gia công, chế tạo, lắp ráp các sản phẩm cơ khí; Làm việc chuyên nghiệp, có trách nhiệm, có đạo đức nghề nghiệp.

2. Ưu điểm chương trình đào tạo

Chương trình được thiết kế với 30% thời lượng lý thuyết và 70% thời lượng thực hành, với các chương trình được gắn liền với doanh nghiệp như thực tế doanh nghiệp thực tập tốt nghiệp các đồ án chuyên đề có sự kết hợp của doanh nghiệp giúp người học nắm được các nội dung cơ bản về các lĩnh cơ bản theo quy định chung của khung chương trình đào tạo, các kiến thức cơ sở ngành, các kiến thức chuyên ngành. Từ đó giúp người học vận dụng vào lĩnh vực chuyên ngành để đạt được các kỹ năng trong lĩnh vực ngành công nghệ chế tạo máy.

3. Cơ hội nghề nghiệp

Sinh viên tốt nghiệp có khả năng tư duy giải quyết các vấn đề về chế tạo như phân tích nguyên lý truyền động, lập bản vẽ, lập qui trình công nghệ gia công cơ, ứng dụng các công nghệ hiện đại như kỹ thuật CNC vào gia công, chế tạo các chi tiết máy; Giải quyết vấn đề trong vai trò nhân viên kỹ thuật.

Cụ thể người học có thể tham gia vào các vị trí công việc như sau:

  • Gia công trên máy công cụ vạn năng.
  • Gia công trên máy CNC.
  • Lập trình gia công tự động.
  • Thiết kế sản phẩm cơ khí.
  • Lắp ráp sản phẩm cơ khí.
  • Kiểm tra sản phẩm cơ khí.
  • Tiếp nhận chuyển giao vận hành máy.
  • Giám sát điều hành sản xuất.

Xem thêm

Liên kết doanh nghiệp

Các công ty tiêu biểu sinh viên đã thực tập tốt nghiệp và đang làm việc

toogle